Kisi-Kisi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) MTs Tahun Pelajaran 2017/2018

Kisi-Kisi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) MTs Tahun Pelajaran 2017/2018
Kisi-Kisi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) MTs Tahun Pelajaran 2017/2018 – Sahabat infosekolah87 pejuangnnya madrasah Indonesia, Berikut ini adalah berkas Kisi-Kisi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) Tahun Pelajaran 2017-2018 Download file dalam format PDF. Berkas ini mudah-mudahan berguna sebagai referensi ditujukan untuk Guru, Kepala Sekolah dan lain-lain di madrasah Madrasah Tsanawiyah.

Kisi-kisi ini terdiri dari mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Akhlah Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab pada Madrasah Tsanawiyah.


Bagi sahabat infosekolah87  khususnya  rekan Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang membutuhkan Kisi-Kisi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) Tahun Pelajaran 2017/2018 silahkan unduh pada tautan dibawah ini.

Kisi-Kisi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) MTs Tahun Pelajaran 2017/2018 


Download File :
Demikianlah tulisan tentang Kisi-Kisi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) MTs Tahun Pelajaran 2017/2018, semoga bermanfaat

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel