KISI KISI ASESMEN MADRASAH JENJANG MTs TAHUN PELAJARAN 2023/2024

  

KISI KISI ASESMEN MADRASAH JENJANG MTs TAHUN PELAJARAN 2023/2024 – infosekolah87.com, Sahabat infosekolah87 pejuangnya madrasah Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, melalui Direktorat KSKK Madrasah telah merilis kisi-kisi Asesmen Madrasah Tahun Pelajaran 2023/2024 untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab. Salah satunya adalah Kisi-kisi Asesmen Madrasah jenjang Madrasah Tsanawiyah

 
File Kisi-kisi AM Madrasah Tsanawiyah dapat diunduh gratis di bagian akhir artikel ini.


Sebagaimana disebutkan dalam surat pengantarnya, Direktorat KSKK Madrasah menyampaikan bahwa penyiapan Kisi-Kisi Asesmen Madrasah khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab senbagai bentuk usaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan Asesmen Sumatif pada akhir jenjang pendidikan di 
madrasah dalam bentuk Asesmen Madrasah (AM) Tahun Pelajaran 2023/2024.

 

Kisi-kisi tersebut, sebagaimana infosekolah87 kutip dari isi surat pengantar, diharapkan menjadi pedoman guru dalam menyusun naskah soal AM mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada jenjang MI, MTs, dan MA/MAK.

 BACA JUGA : KISI KISI ASESMEN MADRASAH JENJANG MI TAHUN PELAJARAN 2023/2024

 

Kisi-kisi Asesmen Madrasah MTs 2024


Kisi-kisi Asesmen Madrasah Tahun 2024 jenjang Madrasah Tsanawiyah terdiri atas kisi-kisi untuk mata pelajaran, antara lain:

  • Al-Qur’an Hadis (Kurikulum 2013 - KMA 183 Tahun 2019)
  • Al-Qur’an Hadis (Kurikulum Merdeka)
  • Akidah Akhlak (Kurikulum 2013 - KMA 183 Tahun 2019)
  • Akidah Akhlak (Kurikulum Merdeka)
  • Fikih (Kurikulum 2013 - KMA 183 Tahun 2019)
  • Fikih (Kurikulum Merdeka)
  • Sejarah Kebudayaan Islam (Kurikulum 2013 - KMA 183 Tahun 2019)
  • Sejarah Kebudayaan Islam (Kurikulum Merdeka)
  • Bahasa Arab (Kurikulum 2013 - KMA 183 Tahun 2019)
  • Bahasa Arab (Kurikulum Merdeka)

 

Kisi-kisi untuk semua mata pelajaran di Madrasah Ibtidaiyah tersebut disusun berdasarkan Kurikulum 2013 (KMA 183 Tahun 2019)


Download Kisi-kisi Asesmen Madrasah 2024 Madrasah Tsanawiyah

 


Bagi Madrasah Tsanawiyah, guru PAI dan Bahasa Arab, silakan untuk mengunduh file kisi-kisi Asesmen Madrasah mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab untuk jenjang Madrasah Tsanawiyah dengan mengeklik tautan dibawah ini:

 Download Kisi-kisi Asesmen Madrasah 2024 Madrasah Tsanawiyah


Semoga kisi-kisi Asesmen Madrasah jenjang MI Tahun 2024 ini bermanfaat.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel